Com funcionen?

 

Les piscines municipals de Juneda inicien la temporada el divendres 24 de juny de 2023 i s’allargarà fins el dijous 31 d’agost, en horari de 12 h a 20h.

Aquesta temporada d’estiu tornarem a gaudir del 100% de l’aforament, sense franges horàries, amb abonaments de temporada, amb els cursos de natació habituals i tota la normalitat possible.

Preus entrades

Els preus de les entrades seran els següents:

  • Entrada individual: 5 €.
  • Entrada grups escolars/cases de colònies: 2,5 €/dia/persona.
  • Entrada individual amb carnet jove: 4,50 €.

 

Abonaments

Hi ha l’opció d’adquirir un abonament per temporada, i els preus son: 

  • Infants de 3 a 14 anys: 15 €
  • Persones de 15 a 64 anys: 30 €
  • Persones de 65 anys en endavant: 15 €.

 

Tarifes reduïdes

Entrada gratuïta:

  • Per infants de 0 a 3 anys.
  • Per les persones amb disminució física o psíquica (caldrà acreditar-ho).
  • En el cas de família nombrosa, tindran l'entrada gratuïta el tercer fill i posteriors (caldrà acreditar-ho).

 

Normativa de règim intern de la instal·lació:

És obligatori:

Dutxar-se sempre abans d’entrar a la piscina.

Seguir les indicacions del personal tècnic i dels/les socorristes.

Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.

Respectar la resta de persones usuàries.

No es pot banyar ni remullar-se els peus a la piscina qui no vagi vestit de bany.

Està PROHIBIT FUMAR en tot el recinte de les piscines.

Està PROHIBIT MENJAR en la zona enrajolada del voltant de les piscines.

Utilitzar les papereres i els contenidors per reciclar.

No posar cadires a la gespa.

Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.

Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.

No es permet:

L'entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d'una persona adulta.

Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.

L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.

La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.

Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de piscina.

Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per a les persones usuàries.

Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.

Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.

Es recomana:

Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.

L'ús de sabatilles de bany.

Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua progressivament.

En cas que hi hagi carrils per a nedar, fer-ho sempre per la dreta.

No travessar els carrils, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres persones usuàries.

Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

No deixar que les nenes i els nens més petits juguin prop dels vasos no apropiats per a elles i ells.

Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d'un àpat.

No entrar de cop a l'aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Vestidors

La instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors. Podeu sol·licitar l’ús d’una guixeta al bar.

És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana utilitzar sabatilles de bany i eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.